Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 17. 12. 2014

  Do galérie 10. vianočná akadémia boli pridané fotografie.

 • Euroscola 2015 na Facebooku

  Prehľad aktivít, ktoré urobili účastníci projektu Euroscola 2015 počas prvých dvoch mesiacov tohto školského roku.

  Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku https://www.facebook.com/pages/Euroscola-2015-Gymn%C3%A1zium-J%C3%A1na-Chalupku/1486306004984797?fref=ts.

 • Festival vedy a techniky 2014 - AMAVET

  V dňoch 13.-15. novembra 2014 sa štyria naši žiaci zúčastnili na celoštátnom finále 9. ročníka projektovej súťaže pre mladých vedcov - Festival vedy a techniky 2014 organizovanej organizáciou AMAVET. Táto sa konala na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. ...
 • Jazykovo - poznávací pobyt v Anglicku

  11.10- 20.10.2014 – WORTHING

  Naši žiaci sa opäť zúčastnili jazykovo - poznávacieho pobytu v mestečku Worthing, kde už dlhodobo organizujeme takéto pobyty s bratislavskou cestovnou agentúrou DaD team. Tento školský rok si pobyt spoločne s nami užili aj žiaci zo ZŚ Valaská a žiaci dvoch bratislavských škôl. Program pobytu bol bohatý, nebolo to len „dranie „ školských lavíc, ale aj spoznávanie  krajiny, ľudí a ich zvykov a tradícií. Už tradične sme navštívili Portsmouth, no po prvýkrát sme mali v cene nielen prehliadku múzea a vojnovej lode admirála Nelsona Victory, , ale i plavbu loďou okolo prístavu, čo bolo pre nás „ vnútrozemcov“ nezabudnuteľným zážitkom. Vďaka našej skúsenej sprievodkyni pani Majke sa nám i v Londýne podarilo navštíviť miesta, kde sme na predošlých pobytoch neboli, konkrétne London Natural History Museum,, kde sme mali možnosť “ prežiť“ na simulátore zemetrasenie, vidieť čo sa deje v útrobách našej Zeme, obdivovať skameneliny a kostry dávno vyhynutých zvierat.

 • Župná Kalokagatia 2014

  17. 10. 2014

  „Župná kalokagatia“ je športovo-vedomostná súťaž určená pre päťčlenné zmiešané družstvá (najmenej dve dievčatá) a je 
  orientačným behom v teréne na 3 km. Na trati je 5 kontrolných stanovíšť. Na stanovištiach 2 – 4 sú pretekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblastí dopravy, ekonomiky, športu, prvej pomoci, histórie a geografie, topografie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany.
  Poslaním súťaže je spojiť krásu tela i ducha a využiť teoretické vedomosti z oblastí zdravotnej výchovy, dopravy, geografie, prírodovedy, histórie, športu, turistiky v prepojení s fyzickou zdatnosťou.

 • Trinásta komnata - protidrogovo-motivačný koncert

  Dňa 14. októbra 2014 sme sa zúčastnili multimediálneho protidrogo-motivačného  koncertu TRINÁSTA KOMNATA, ktorý usporiadala umelecká spoločnosť LETart  production. Koncert je z autorského pera Borisa Lettricha, speváka skupiny AYA.

  V úvode koncertu vystúpili naši euroškoláci s prezentáciou projektu Euroscola 2015. A potom nasledoval koncert.

  Trinásta komnata je ďalším pokračovaním  úspešnej série protidrogových multimediálnych výchovných koncertov. Svet drog v programe prirovnávajú  ku trinástej komnate, do ktorej túži zo zvedavosti nazrieť pravdepodobne každý mladý človek

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Jána Chalupku v Brezne
  Štúrova 13
 • 048/611 40 47

Fotogaléria