Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Zoznamovák a Miss 2015

 • Bádanie primy pokračuje...

  7. 11. 2015

  Dňa 5. 10. 2015 žiaci primy navštívili v rámci predmetu Občianska náuka Horehronské múzeum v Brezne, jeho etnografickú expozíciu pod názvom Život a kultúra ľudu na Horehroní, ktorá sa nachádza v budove bývalej radnice. Informácie , ktoré žiaci získali o živote ľudí v našom regióne, sú pokladom pre vypracovanie skupinových projektov s cieľom spoznať históriu , pamätihodnosti a významné osobnosti mesta Brezna i jeho okolia, kultúru a tradície našich predkov. Vyučovacia hodina v múzeu bola nesporne podnetná a vzbudila u žiakov záujem o ďalšie bádanie a spoznávanie regiónu.

 • 28. 10. 2015

  27.10. 2015 sme si pozreli predstavenie Štátnej opery v Banskej Bystrici Eugen Onegin. Romantická hudba Čajkovského a výtvarne pôsobivá scéna nás očarili. Okrem kultúrneho zážitku sme si  oprášili aj vedomosti z ruštiny.

  Do galérie Návšteva opery Eugen Onegin boli pridané fotografie.

 • 28. 10. 2015

  Do galérie Noc odvahy v tercii boli pridané fotografie.

 • 28. 10. 2015

  Táto zaujímavá výzva je sloganom tohtoročnej študentskej kvapky krvi. Naši študenti hneď v prvý deň tejto celoslovenskej akcie neváhali a urobili to, čo im radí kľúčová veta akcie. 33 študentov, starších ako 18 rokov prišlo 19. 10. do učebne  našej školy upravenej na odber krvi, kde docestovali pracovníci NTS z Banskej Bystrice.

  Celková bilancia - 25 vykonaných odberov, osem dobrovoľníkov bolo vyradených pre nevyhovujúci zdravotný stav (ale zase až tak zlé to s nimi nie je J). Možno sa im to podarí nabudúce.

 • Vedecká show "Tajomstvo energie"

  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v rámci projektu PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku pripravilo sériu Vedeckých show Michaela Londesborouga https://www.youtube.com/watch?v=pBzfyp_st4I. 14.10.2015  na UMB v Banskej Bystrici sa naši študenti zúčastnili tohto mimoriadne zaujímavého podujatia a stali sa jeho aktívnymi účastníkmi.

 • Študentský kongres o fotonike

  Dňa 15.októbra 2015 sa uskutočnil prvý ročník Študentského kongresu o fotonike, ktorý usporiadalo Medzinárodné laserové centrum v Bratislave. http://www.roksvetla.sk/?event=studentsky-kongres-o-fotonike-2015

  Kongres kombinoval prezentácie praktických aplikácií použitia svetla a experimentov so svetlom, s prezentáciami vlastných projektov zúčastnených žiakov, ako aj diskusie a odporúčania o možnej perspektíve profesionálneho rozvoja tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov. Súčasťou kongresu boli workshopy, ktoré  pútavou formou demonštrovali pestrosť využitia fotoniky.

 • 16. 10. 2015

  Do galérie PIŠKVORKY boli pridané fotografie.

 • PISQWORKY (Piškvorky)

  Dňa 15.10.2015 sa uskutočnilo školské kolo v populárnej hre piškvorky. Súťaže sa zúčastnilo 49 žiakov našej školy, z toho 26 mladších žiakov a 23 starších žiakov. Žiaci v kategóriách boli rozdelení do siedmich skupín, kde hrali systémom každý s každým dva duely. Z každej skupiny postúpil jeden žiak. Postupujúcu sedmičku mladších žiakov tvorí M. Páleník, T. Siman z triedy príma, S. Aneštík, K. Nosko z tercie a N. Bachmanová, D. Monišová a S. Tomčíková zo sekundy. Postupujúcu sedmičku starších žiakov tvorí  M. Hajko, K. Schvarzbacherová, M. Melko z kvinty, A. Adamčák, S. Barto zo sexty, A. Hôrčik z I.B a J. Vilhan z III.B.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Jána Chalupku v Brezne
  Štúrova 13
 • 048/611 40 47

Fotogaléria