Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v šk.roku 2015/2016

  Dňa 4. decembra 2014 o 8.00 hod, sa uskutoční Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našej škole. Týka sa žiakov 9. ročníka základných škôl - záujemcov o štvorročné štúdium a žiakov 5.ročníka ZŠ - záujemcov o osemročné štúdium. Privítame aj Vašich rodičov a výchovných poradcov.

 • Euroscola 2015 na Facebooku

 • Umenie zblízka

  Umenie zblízka je celoslovenský projekt, prostredníctvom ktorého prináša  Galéria mesta Bratislavy do škôl diela umenia 20. a 21. storočia. Žiaci pracujú s reprodukciami  diel a výtvarne na ne reagujú.   Kolektív žiakov primy v školskom roku 2013/2014 interrpretoval dielo Michala Kerna, Hľadanie tieňa. Práca bola uverejnená v zbierke Umenie zblízka a zároveň je vystavená v Galárii mesta Bratislavy. Blahoželáme a tešíme sa!

 • 17. 10. 2014

  Do galérie Župná Kalokagatia 2014 boli pridané fotografie.

 • Župná kalokagatia 2014

  „Župná kalokagatia“ je športovo-vedomostná súťaž určená pre päťčlenné zmiešané družstvá (najmenej dve dievčatá) a je 
  orientačným behom v teréne na 3 km. Na trati je 5 kontrolných stanovíšť. Na stanovištiach 2 – 4 sú pretekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblastí dopravy, ekonomiky, športu, prvej pomoci, histórie a geografie, topografie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany.
  Poslaním súťaže je spojiť krásu tela i ducha a využiť teoretické vedomosti z oblastí zdravotnej výchovy, dopravy, geografie, prírodovedy, histórie, športu, turistiky v prepojení s fyzickou zdatnosťou.

 • Jakub Šalko úspešný na súťaži EUCYS 2014 vo Varšave

  Jakub sa zúčastnil od 19.9.2014 renomovanej súťaže mladých vedcov EUCYS 2014 (European Union Contest for Young Scientists) v poľskej Varšave a stal sa víťazom špeciálnej ceny XFEL - the European X-Ray Free-Electron Laser Facility. Samozreme, že sa tešíme a srdečne blahoželáme. Sledujte video zo slávnostného ceremoniálu odovzdávania cien na adrese http://eucys2014.pl/. Jakubova chvíľa nastala v čase 2:16.

 • Deň otvorených dverí pre žiakov základných škol

  Dňa 4.12.2014 o 8.00 hod. už tradične otvoríme dvere našej školy pre žiakov 9. ročníka a 5. ročníka základných škôl (záujemcov o štvorročné alebo osemročné štúdium). Všetci ste srdečne vítaní spolu s rodičmi, alebo výchovnými poradcami.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Jána Chalupku v Brezne
  Štúrova 13
 • 048/611 40 47

Fotogaléria