Navigácia

Sobota 19. 4. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Bádateľské aktivity v projekte Chain reaction (Reťazová reakcia) zaviedli našich žiakov až do anglického Scheffieldu

  Reťazová reakcia je európsky školský projekt zameraný na 14 – 16-ročných žiakov a ich učiteľov prírodovedných predmetov. Cieľom projektu je rozvíjať prírodovedné myslenie a praktické zručnosti žiakov prostredníctvom nových vyučovacích metód, spoluprácou s prírodovedcami a učiteľmi.

  Na Slovensku projekt zastrešuje Prírodovedecká fakulta UMB Banská Bystrica, Katedra fyziky a zapojených je 5 škôl zo Slovenska. Každá škola pracovala na dvoch projektoch z fyziky alebo chémie. Na výber boli projekty: Ekologické svietenie, Nasýťme svet, Prenosná vodná elektráreň. Vesmírny web, Asteroidy útočia na Zem.

 • Naši recitátori úspešní!

  Naši traja recitátori – Tereza Latináková z 3.A,  Mária Baťková z 1.A  a Adam Rybiansky zo septimy postúpili z Okresného kola prednesu poézie a prózy do regionálneho kola. Terezka nás potešila pekným tretím miestom.

   Adamovi  sa podaril husársky kúsok, keď toto kolo vyhral a bude bojovať o umiestnenie v celoštátnej súťaži! Veríme, že nadviaže na našich úspešných recitátorov – národných víťazov a účastníkov medzinárodných prehliadok prednesu -  Mateja Struhára a Karolínku Chlebušovú. 

 • Sme úspešní v dejepise

  1. 4.2014 sa v B.Bystrici uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády stredných škôl (KKSŠDO) v kat.A.(regionálne dejiny) a B (vojnové konflikty v strednej Európe v 15.-20.stor.) Súťažiaci najprv absolvovali písomné testy a potom obhajovali formou prezentácie svoje práce pred  3-člennou komisiou, vedenou doc.Kmeťom z UMB. K postupu do celoštátneho kola potrebovali získať aspoň 60% bodov spolu z testov a obhajoby písomnej práce.

 • Termíny bezplatného doučovania pre záujemcov o štúdium na našej škole

   

   

   

  Riaditeľstvo Gymnázia Jána Chalupku v Brezne oznamuje záujemcom o štúdium na našej škole, že termíny bezplatného doučovania sú:

  2.4. 2014 (streda) o 14.15 hod.

  9.4.2014 (streda) o 14.15 hod.

  15.4.2014 (utorok) o 14.15 hod.

  23.4. 2014 (streda) o 14.15 hod.

  29.4.2014 (utorok) o 14.15 hod.

  6.5. 2014 (utorok) o 14.15 hod.

 • Predseda BBSK ocenil učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov

  2. 4. 2014

  Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba udelil 1. apríla 2014 Cenu Mateja Bela a ďalšie ocenenia pedagógom z  nášho kraja pri príležitosti Dňa učiteľov. Medzi ocenenými v kategórii príprava úspešných žiakov na celoštátne a medzinárodné súťaže a olympiády 1. miesto a Cenu Mateja Bela získala PaedDr. Jana Chlebušová.

 • Kritériá na prijatie na štúdium v školskom roku 2014/2015

  Kritériá na prijatie na štúdium (štvorročné aj osemročné)  si môžete stiahnuť  661020(1).pdf.

 • Obvodné kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

  V dňoch 16. a 23.1.2014 organizovala naša škola obvodné kolá v anglickom a nemeckom jazyku. Žiaci z piatich škôl nášho okresu súťažili v 4 kategóriach.


  Anglicý jazyk
  2A  (1 - 2.roč.)    

  1. M.Součeková GJCH Brezno

  2.  V. Turčan SGZP Podbrezová 3.  M.Kubandová HA Brezno
   

  2B (3.- 4.roč.) 

 • Výrazný úspech našich gymnazistov v súťaži FRESHH JUNIOR

  Dňa 5.12. 2013 sa uskutočnilo finále vedomostnej prírodovednej súťaže Freshh Junior organizovanej firmou Slovnaft a.s. Hra pozostávala  z online časti a finále hry bolo realizované prezenčnou formou. Online časť mala  12 kôl a  prebiehala od: 4.11.2013 do 19.11.2013. Súťažné tímy riešili úlohy z matematiky, fyziky, chémie a tak isto logické úlohy. Náš tím "CVRČKY" v zložení René Fabricius, Michal Žeravý a Štefan Svinčiak postúpil v konkurencii 300 tímov do finále  a v ňom skončil na vynikajúcom 3.mieste. BLAHOŽELÁME!!!

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Jána Chalupku v Brezne
  Štúrova 13
 • 048/611 40 47

Fotogaléria