Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Poukážte nám 2 percentá...

   

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu Jána Chalupku v Brezne. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 • Doučovanie pre deviatakov a piatakov na prijímacie skúšky...

  Ďalší termín doučovania pre deviatakov a piatakov z matematiky a zo slovenského jazyka bude dňa 22.4.2015 o 14.30 hod. 

  Materiály zo slovenského jazyka na štúdium:

 • Matematický náboj v Bratislave aj s našou úspešnou účasťou

  Aj tento školský rok sa našich päť "matematických hlavičiek " v piatok 13.marca 2015 zúčastnilo medzinárodnej súťaže Matematický náboj. Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V Náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

 • Matematická súťaž PANGEA 2014/2015

  Dňa 12. marca 2015 sa naši študenti opäť zapojili do celoeurópskej matematickej Olympiády pre žiakov základných a stredných škôl. Súťaž sa na Slovensku organizuje už štvrtý rok a my sa jej pravidelne zúčastňujeme. Hlavným cieľom olympiády PANGEA je zvýšiť záujem žiakov o matematiku a precvičiť ich logické uvažovanie. Preto sme radi, že aj z našich radov sa tento rok súťaže zúčastnilo až 109 žiakov. Našim poslaním je vychovať z našich študentov všestranných a kvalitne vzdelaných ľudí. Riadime sa teda heslom: Najlepšia investícia do budúcnosti je investícia do vzdelania. O výsledkoch súťaže Vás budeme informovať.

 • Kritériá prijatia na štvorročné a osemročné štúdium

  Zverejnili sme kritériá na prijatie záujemcov o štúdium v školskom roku 2015/2016 661020(2).pdf.

  V prípade otázok nás kontaktujte na adrese skola@gymbrezno.edu.sk, alebo tel. čísle 0903 537 513.

 • Oznam pre záujemcov o štúdium na našej škole

  Náš školský vzdelávací program umožňuje po ukončení 1. ročníka so všeobecným zameraním profiláciu žiakov na prírodovedné alebo humanitné zameranie s posilnením profilových predmetov formou seminárov.

  Pri prírodovednom zameraní – ide o žiakov, ktorí sa v budúcnosti chcú orientovať na vysokoškolské štúdium odborov  medicína, farmácia, prírodné, ekonomické  a technické vedy – umožňujeme žiakom navoliť si semináre z biológie, chémie, fyziky, matematiky, informatiky, tak isto majú laboratórne cvičenia z týchto predmetov už v 1. a 2. ročníku.

 • Dnes začali písomné maturity...

 • Naši recitátori opäť úspešní !

  4. marca 2015 sa uskutočnila súťaž - okresné kolo prednesu poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. 

  Obaja naši účastníci  - mužská zostava – Adam Rybiansky – oktáva a Ján Oliver Čillík – septima  -  zaujali odbornú porotu svojím prednesom a postúpili do regionálneho kola, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici koncom marca tohto roku.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Jána Chalupku v Brezne
  Štúrova 13
 • 048/611 40 47

Fotogaléria