Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV DO CENTRÁLNEHO REGISTRA (vysvetlenie)

  Vďaka systému si budú môcť rodičia pozrieť študijné výsledky svojich detí či záznamy z centier psychologického poradenstva, ak tam dieťa chodí. Úrady zase budú vedieť kontrolovať dochádzku detí, čo prináša hneď viacero pozitív – príkladom je tragický prípad malého utýraného dieťaťa, ktoré „nikomu nechýbalo“. Ak by bolo v takomto systéme zaevidované, úrady by dostali upozornenie, že si neplní školskú dochádzku a príslušné osoby by boli zalarmované, aby prešetrili situáciu. Systém teda zvýši ochranu detí a odhalí aj to, ak rodičia neposielajú svoje deti do školy, aby si plnili povinnú školskú dochádzku. Vďaka prepojenosti rezortných systémov takto bude môcť ÚPSVaR v budúcnosti automaticky krátiť prídavky na deti.
       Rezortný informačný systém ministerstva školstva sa dátami napĺňa priebežne a priebežne sa tiež žiakom, učiteľom, ale aj rodičom prideľuje Edu ID, vďaka ktorému budú mať prístup do tohto systému. Edu ID sa prideľuje aj na základe rodného čísla. To si ministerstvo vypýtalo z dôvodu stotožnenia voči Registru fyzických osôb a potvrdenie väzby zákonný zástupca – dieťa. Ide o kontrolu či uvedená osoba je naozaj zákonným zástupcom dieťaťa (nie každý zákonný zástupca je aj rodič a naopak).
       Zbieranie rodných čísel nie je nič nové - možnosť zbierania rodných čísel vyplýva aj zo zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle. Podľa § 2 ods. 1 zákona o rodnom čísle „Rodné číslo je trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch.“  
       Na nakladanie s rodným číslom sa samozrejme vzťahuje zákon o ochrane osobných údajov, čo platí aj pre školy, ktoré sú pri používaní rodného čísla rovnako viazané zákonom o ochrane osobných údajov.

 • Začiatok nového školského roka

  Milí gymnazisti,

  nový školský rok začína 2. septembra 2015 o 7.45 hod. Všetci vyučujúci sa už na Vás tešia.

 • Olympijský deň

  Dňa 26.6. 2015 sa uskutočnil  olympijský deň pre včetkých žiakov našej ...
 • 25. 6. 2015

  Do galérie Prezentácia dravcov 25.6.2015 boli pridané fotografie.

 • Náš umelec Adam Rybiansky

  Náš umelec – Adam Rybiansky z oktávy nesklamal nádeje, ktoré sme do neho vkladali ani v Krajskej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy ktorá sa konala 7. mája 2015 v Banskej Bystrici.

  Blahoželáme mu k skvelému víťazstvu v tejto súťaži. Náš Banskobystrický kraj bude reprezentovať na celoštátnej prehliadke – Hviezdoslavov Kubín 2015.

 • Euroscola 16.4.2015 v Štrasburgu

  Ako už býva dobrým zvykom,  naša škola - Gymnázium Jána Chalupku v Brezne - sa pravidelne zapája do projektu organizovaného Európskou úniou s názvom Euroscola. Naša účasť na tejto súťaži dopadla v tomto roku na výbornú (stali sme sa jej víťazmi) a dostali  sme možnosť stráviť deň v parlamente Európskej únie v Štrasburgu a taktiež navštíviť niekoľko známych  pamiatok Francúzska.

 • Víťazné ťaženie našich recitátorov pokračuje...

  14.4.2015 sa v Banskej Bystrici konalo regionálne kolo prednesu poézie a prózy pre stredoškolákov. Naši dvaja zástupcovia - Adam Rybiansky (oktáva) a Ján Oliver Čillík (septima) sa v tvrdej konkurencii recitátorov z celého regiónu nestratili, práve naopak - Ján obsadil veľmi pekné tretie miesto a Adam sa stal víťazom v prednese poézie a v máji bude súťažiť s najlepšími recitátormi z celého kraja. Obom našim reprezentantom blahoželáme k úspechu a Adamovi prajeme znovu úspešné umiestnenie.                

 • Poukážte nám 2 percentá...

   

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu Jána Chalupku v Brezne. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 • Matematický náboj v Bratislave aj s našou úspešnou účasťou

  Aj tento školský rok sa našich päť "matematických hlavičiek " v piatok 13.marca 2015 zúčastnilo medzinárodnej súťaže Matematický náboj. Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V Náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Jána Chalupku v Brezne
  Štúrova 13
 • 048/611 40 47

Fotogaléria