• Nový rok 2023 na hodinách etickej výchovy

     • Prvá hodina ETV v novom roku 2023 sa niesla v duchu zamyslenia sa nad rokom starým a rozhovorov o tom, čo by sme chceli, aby sa stalo v novom roku a ako to môžeme ovplyvniť. Žiaci prišli s vlastnoručne vyrobenými novoročnými vinšami, v ktorých napísali čo želajú sebe, spolužiakom, celej školskej komunite, Slovensku i svetu.

     • Vynikajúci úspech v súťaži MATHING (Internetová matematická olympiáda)

     • V utorok 29.11.2022 sa uskutočnil 15. ročník Internetovej matematickej súťaže MATHING (v predchádzajúcich ročníkoch sa súťaž volala Internetová matematická olympiáda). Do súťaže sa zapojilo 221 družstiev z 110 českých a slovenských stredných škôl. Blahoželáme nášmu družstvu v zložení Veronika Predajňová, Michal Pôbiš, Miloš Kónya, Tomáš Siman, Adam Marhavý, Martin Kopčány a Samuel Havlíček k vynikajúcemu 6. miestu. Aj ďalšie dve naše družstvá v súťaži zbierali cenné skúsenosti  a skončili na 160. a 176.-177. mieste. Viac o súťaži https://mathing.fme.vutbr.cz/aktualni/vysledky.

     • Beseda s okresným prokurátorom

     • V utorok dňa 13. 12. 2022 sme besedovali so skúseným okresným prokurátorom, pánom Čižmárom. Priblížil nám právny systém a jeho funkciu. Dal nám možnosť nahliadnuť do celého vydania Trestného zákona a Trestného poriadku. Porozprávali sme sa o prípadoch, ktoré sú v súčasnosti aktuálne, napr. zneužívanie moci v súdnictve. Týmto spôsobom pán prokurátor preniesol prípady z našich učebníc do praxe. Beseda nás veľmi zaujala a preto by sme sa chceli poďakovať za túto jedinečnú príležitosť. Veríme, že sa niekedy v budúcnosti budeme mať možnosť stretnúť.

      Trieda sexta

     • Ukončenie 1. ročníka historickej exkurzie

     • Na začiatku mesiaca december sa naši študenti zúčastnili historickej exkurzie do Chorvátska. Cieľom bolo spoznať historické centrá miest Záhreb a Varaždin spolu s prehliadkou hradu Trakoščan, ktorý pochádza z  13. storočia. Po absolvovaní prehliadok v chladom počasí sa žiaci osviežili v bazénových priestoroch hotela Tomislavov Dom, umiestneného na kopci oproti hlavného mesta Chorvátska – Záhrebu. Náročnú a dlhú cestu naši žiaci výborne zvládli a získali viaceré pochvaly za mimoriadnu disciplínu a slušnosť. Veríme, že situácia v roku 2023 nám bude priaznivo naklonená a historické exkurzie budeme môcť ešte rozšíriť.

     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 7. decembra sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl a ich rodičov . V priebehu dňa si záujemci o štúdium mali možnosť prezrieť nielen priestory školy, ale si aj vyskúšať praktické vyučovanie, riešenie rôznych úloh či experimenty. Vyučujúcim pomáhali šikovní žiaci našej školy, za čo by sme sa im chceli touto cestou poďakovať. Veríme, že návšteva našej školy žiakmi ZŠ bude nápomocná pri ich rozhodovaní sa, kam ďalej, a že sa s viacerými z nich v budúcom školskom roku aj stretneme.

     • Prišiel k nám Mikuláš

     • Dňa 6. decembra 2022 naše gymnázium už tradične navštívil Mikuláš. Žiaci dostali za vzorné správanie a dobré štúdijné výsledky sladkú odmenu. Samozrejme, činil sa aj čert a preventívne "potešil" niektoré deti uhlím, aby zostali vzorné. Mikuláš zase pochválil pesničky a priania, ktoré si pre neho žiaci pripravili. Ďakujeme Mikulášovi a jeho pomocníkom za spríjemnenie vyučovania a za naladenie sa na vianočnú atmosféru.

     • Plavecký kurz 

     • Triedy tercia, kvinta a 1.A  sa v dňoch 28.11.- 2.12.2022 zúčastnili plaveckého kurzu. Každý mal možnosť naučiť sa nový plavecký štýl, vylepšiť si plaveckú techniku, kondíciu a zároveň si trochu oddýchnuť od školských povinností. Všetci výborne zvládli aj záverečné preteky a plavci pretekári nám predviedli, ako to má vyzerať. Plávanie je nielen zdraviu prospešný šport, ale môže nám v kritickej situácii aj zachrániť život, takže nezaspať na vavrínoch a plávať, plávať, plávať... kým nám plaváreň nezatvoria.

     • Náboj Junior

     • 25.11.2022 sme boli už po ôsmykrát jedným z organizátorov populárnej medzinárodnej matematicko - fyzikálnej súťaže základných škôl a nižších ročníkov osemročného gymnázia – Náboj Junior. V tomto školskom roku súťaž prebiehala na Slovensku a ďalších siedmych krajinách Európy.  U nás sa  tejto súťaže zúčastnilo 12 tímov – 2 tímy našej školy ( trieda kvarta) a tímy zo ZŠ z Pionierskej 4, Valaskej, Čierneho Balogu, Revúcej, Beňuša a Podbrezovej. Žiaci riešili zaujímavé úlohy z matematiky a fyziky. S náročnejšími zadaniami im pomáhali žiaci nášho gymnázia z vyšších ročníkov.

      V rámci okresu Brezno zvíťazil tím našich kvartánov, v zložení M. B. Elegańczyk, J.Pančík, T. Pôbiš, M. Štulrajter. V celoslovenskom poradí skončili na výbornom 25. mieste zo 417 tímov. V medzinárodnom rebríčku skončili na vynikajúcom 85. mieste z takmer 1500 tímov.

      Naše gymnázium bolo  v konečnom poradí veľmi úspešné. Okrem prvého miesta sme získali aj štvrté miesto v zložení M. Vician, M. Lysina, M. Chovanec, P. Pekár (trieda kvarta). V celoslovenskom poradí skončili na peknom 124. mieste zo 417 tímov.

      Žiakom sa súťaž veľmi páčila, hoci niektoré témy ešte nepreberali, ale po vysvetlení organizátormi zvládli aj náročnejšie témy. Pozitívne hodnotili tímový spôsob riešenia, odniesli si  nové skúsenosti a spoznali nových kamarátov (možno budúcich spolužiakov v štúdiu na našej škole). Všetci sa už tešia na  budúci ročník tejto podnetnej súťaže. Skús to aj Ty a zaži túto neopakovateľnú atmosféru matematiky a fyziky.

      V mene celej školy všetkým súťažiacim gratulujeme.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Pre záujemcov o štúdium na našej škole - štvorročné štúdium (deviataci ZŠ), osemročné štúdium (piataci na ZŠ) organizujeme Deň otvorených dverí dňa 7.12.2022 od 8.30 do 15.30 hod.

      Svoj záujem nahláste e-mailom na adresu skola@gymbrezno.eu, alebo telefonicky na číslo 0903537513.

      Tešíme sa na Vás.

     • Gymnazisti prajú starším veľa zdravia a pohody

     • Ešte v mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, sme vystúpili v reštaurácii Omega pre Jednotu dôchodcov okresu Brezno. Naši žiaci pri tejto príležitosti pozdravili našich starších spoluobčanov na slávnostnom posedení. Milka Macková, Betka Kvietková z oktávy a Samo Hudák z 3.A sa prihovorili prítomným v literárnom pásme  a prváčky - Bianka Tlučáková a Bibiana Zlúkyová pridali hudobné čísla - spev a hru na gitare. Prítomní ocenili ich vystúpenie dlhotrvajúcim potleskom.

     • Festival poézie Beniakove Chynorany

     • Dňa 10. novembra 2022 sa v Banskej Bystrici konalo výberové kolo festivalu poézie Beniakove Chynorany, festivalu, ktorý súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu a objavuje mladé recitátorské talenty. Do celoštátného kola, ktoré sa uskutoční 2. – 4. decembra 2022 v Chynoranoch, postúpila aj naša žiačka Vanesa Kánová zo septimy s originálnou básňou rumunského autora Virgila Teodoresca . Vaneske blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom finále.

     • Online Burza stredných škôl

     • Gymnázium Jána Chalupku sa zúčastní Online burzy stredných škôl BBSK dňa 23.11. 2022 v čase od 16.00 do 18.00 hod.

      So zástupcami školy môžete komunikovať cez MS Teams. Zvoľte funkciu Pokračovať v tomto prehliadači (nie cez aplikáciu MS Teams).

     • Noc odvahy

     • V noci z 27. októbra na 28. októbra sa primáni zúčastnili „Noci odvahy“, ktorú pre nich prichystali žiaci kvarty. Súčasťou akcie bolo aj tradičné nocovanie v priestoroch nášho gymnázia. Na pokojný priebeh akcie dohliadali p. učitelia Puťoš a Nepšinský. Veríme, že všetci zúčastnení si akciu užili a naladili sa na atmosféru nadchádzajúcich sviatkov.

     • Noc odvahy v sekunde

     • Noc z 21. na 22. októbra bola pre sekundu výzvou. Septima im pripravila parádnu noc odvahy. Pohybovať sa v tmavej budove v malej skupinke, riešiť úlohy, hľadať indície, získavať mapy, pomáhať si navzájom a nesplašiť sa, bolo chvíľami náročné. Septimáni si dali záležať aj na kostýmoch, dekoráciách a strašidelnej atmosfére. Po úspešnom zvládnutí úloh nasledovala sladká odmena, potom polnočné športovanie a „rozprávka“ na dobrú noc. Čakalo by sa, že všetci sladko zaspia na pohodlných žinenkách, ale niektorí mátožili celú noc.  Náročná, ale fajn akcia, na ktorú sa nezabúda.

     • Kurz pre kolégiá Zelenej školy

     • V dňoch 24.-26. 10. 2022 sme sa zúčastnili vzdelávania pre členov kolégií Zelenej školy v Zaježovej. Vyskúšali sme si mnoho zážitkových aktivít, dozvedeli sme sa veľa o pralesoch, lesoch a klimatickej zmene od ekológa a filmára Erika Baláža, o Fairtrade prakticky od režiséra, dokumentaristu, experta na komunikáciu Fairtrade z Českej republiky Stanislava Komínka a ako na úspešné občianske kampane od  občianskeho a environmentálneho aktivistu, komunikačného poradcu  Juraja Rizmana. Veľkým prínosom bola pre nás diskusia o pocitoch a  získaných  informáciách po prezretí videa Ve stínu kakaovníku   https://fairtrade.cz/ve-stinu-kakaovniku/  od Stanislava Komínka a Lukáša Bulku.

     • Úspech nášho absolventa v Kanade

     • V týchto dňoch sme sa dopočuli o menovaní pána Martina Plesníka, rodáka z Valaskej, ktorý

      študoval na našej škole v rokoch 1976-80,  za mimoriadneho profesora  na Carletonskej  Universite v Ottave, s ktorou už dlhšiu dobu spolupracuje na rôznych výskumných úlohách.  https://carleton.ca/doe/people/martin-plesnik/

      K dosiahnutému úspechu mu srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov na univerzite, v materskej firme i v osobnom živote. 

      Pán Ing. Plesník, PhD.  vyštudoval   Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave a začiatku svojej kariéry pracoval ako  samostatný vývojový pracovník a konštruktér na Slovensku, no v roku 1993 sa rozhodol odsťahovať aj s rodinou do Kanady, kde žije a pracuje dodnes. Na svoju strednú školu však nikdy nezabudol a pravidelne sa zaujíma ako sa nám darí a je v kontakte aj so svojimi bývalými spolužiakmi. V roku 2016 s breznianskymi gymnazistami  besedoval o živote v Kanade (pozri článok a foto v archíve)

      Veríme, že pri najbližšej návšteve Slovenska si opäť nájde čas, aby sa s nami podelil o  životné i pracovné skúsenosti.

       

     • Exkurzia v Múzeu holokaustu

     • Dňa 19.októbra 2022 žiaci kvarty a sekundy spolu s pedagogickým dozorom (p.učitelia - Kudrnová, Kňazeová a Puťoš) uskutočnili exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi.

      Toto múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je  vagón určený na prevod dobytka, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Expozičný komplex sa nachádza v piatich pôvodných budovách pracovného a koncentračného tábora pre Židov. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len táborom v Seredi ich prešlo okolo 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu.  

      Keď sme si pozorne prezreli expozíciu, bolo nám smutno z toho, ako ľudia dokážu ublížiť ľuďom. Nikto z nás by nechcel žiť v takej strašnej dobe.

      Cestou späť sme sa zastavili aj v Nitre a obdivovali sme hrad a krásny výhľad na okolie.

       

      Natália Mešťanová a Alexandra Hanesová - kvarta

     • SUSDI projekt a osobné priateľstvá

     • Hoci už uplynul mesiac, odkedy sme nastúpili do školy, mnohí z nás ešte stále s radosťou spomínajú na leto. Po dlhých troch rokoch pandémie sme konečne v našej domovine mohli privítať priateľov zo zahraničia, či sami vycestovať za hranice Slovenska.

      Aj my-učitelia participujúci na projekte SUSDI (z ang. Sustainable diets, Trvalo udržateľná strava) v rámci programu Erasmus+, ktorý prebiehal na našej škole v rokoch  2018-2021,  sa v myšlienkach vraciame k  milej návšteve zo Sabadellu, Španielska. Pani  Montserrat Tortose, hlavnej koordinátorke tohto projektu, učarovalo Slovensko už  počas učiteľského stretnutia  SUSDI v septembri  2019. Našu krajinu  sa jej opätovne podarilo navštíviť v auguste tohto roka spolu s manželom.

      Pri potulkách za krásami Slovenska sme im robili spoločnosť aj my,  pretože ich kroky  viedli okrem Vysokých Tatier, Liptova, Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice i sem - do Brezna. Zaspomínali sme si na spoločnú projektovú prácu, ktorá bola aj napriek pandémii úspešná. Okrem nových poznatkov, skúseností a rozvíjania jazykových zručností priniesla aj priateľstvá a obohatila náš život.

      Pani Tortosa všetkých účastníkov projektu pozdravuje.

       

      T.Kudrnová a V.Veverková,

      za tím učiteľov participujúcich na projekte SUSDI