• Náboj Junior

      25.11.2022 sme boli už po ôsmykrát jedným z organizátorov populárnej medzinárodnej matematicko - fyzikálnej súťaže základných škôl a nižších ročníkov osemročného gymnázia – Náboj Junior. V tomto školskom roku súťaž prebiehala na Slovensku a ďalších siedmych krajinách Európy. U nás sa tejto súťaže zúčastnilo 12 tímov – 2 tímy našej školy ( trieda kvarta) a tímy zo ZŠ z Pionierskej 4, Valaskej, Čierneho Balogu, Revúcej, Beňuša a Podbrezovej. Žiaci riešili zaujímavé úlohy z matematiky a fyziky. S náročnejšími zadaniami im pomáhali žiaci nášho gymnázia z vyšších ročníkov.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      Pre záujemcov o štúdium na našej škole - štvorročné štúdium (deviataci ZŠ), osemročné štúdium (piataci na ZŠ) organizujeme Deň otvorených dverí dňa 7.12.2022 od 8.30 do 15.30 hod.

      Svoj záujem nahláste e-mailom na adresu skola@gymbrezno.eu, alebo telefonicky na číslo 0903537513.

      Tešíme sa na Vás.

     • Gymnazisti prajú starším veľa zdravia a pohody

      Ešte v mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, sme vysktúpili v reštaurácii Omega pre Jednotu dôchodcov okresu Brezno. Naši žiaci pri tejto príležitosti pozdravili našich starších spoluobčanov na slávnostnom posedení. Milka Macková, Betka Kvietková z oktávy a Samo Hudák z 3.A sa prihovorili prítomným v literárnom pásme a prváčky - Bianka Tlučáková a Bibiana Zlúkyová pridali hudobné čísla - spev a hru na gitare. Prítomní ocenili ich vystúpenie dlhotrvajúcim potleskom.

     • Festival poézie Beniakove Chynorany

      Dňa 10. novembra 2022 sa v Banskej Bystrici konalo výberové kolo festivalu poézie Beniakove Chynorany, festivalu, ktorý súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu a objavuje mladé recitátorské talenty. Do celoštátného kola, ktoré sa uskutoční 2. – 4. decembra 2022 v Chynoranoch, postúpila aj naša žiačka Vanesa Kánová zo septimy s originálnou básňou rumunského autora Virgila Teodoresca . Vaneske blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom finále.

     • Noc odvahy

      V noci z 27. októbra na 28. októbra sa primáni zúčastnili „Noci odvahy“, ktorú pre nich prichystali žiaci kvarty. Súčasťou akcie bolo aj tradičné nocovanie v priestoroch nášho gymnázia. Na pokojný priebeh akcie dohliadali p. učitelia Puťoš a Nepšinský. Veríme, že všetci zúčastnení si akciu užili a naladili sa na atmosféru nadchádzajúcich sviatkov.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 3. 12. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje