• Beseda s okresným prokurátorom

      V utorok dňa 13. 12. 2022 sme besedovali so skúseným okresným prokurátorom, pánom Čižmárom. Priblížil nám právny systém a jeho funkciu. Dal nám možnosť nahliadnuť do celého vydania Trestného zákona a Trestného poriadku. Porozprávali sme sa o prípadoch, ktoré sú v súčasnosti aktuálne, napr. zneužívanie moci v súdnictve. Týmto spôsobom pán prokurátor preniesol prípady z našich učebníc do praxe. Beseda nás veľmi zaujala a preto by sme sa chceli poďakovať za túto jedinečnú príležitosť. Veríme, že sa niekedy v budúcnosti budeme mať možnosť stretnúť.

     • Ukončenie 1. ročníka historickej exkurzie

      Na začiatku mesiaca december sa naši študenti zúčastnili historickej exkurzie do Chorvátska. Cieľom bolo spoznať historické centrá miest Záhreb a Varaždin spolu s prehliadkou hradu Trakoščan, ktorý pochádza z 13. storočia. Po absolvovaní prehliadok v chladom počasí sa žiaci osviežili v bazénových priestoroch hotela Tomislavov Dom, umiestneného na kopci oproti hlavného mesta Chorvátska – Záhrebu. Náročnú a dlhú cestu naši žiaci výborne zvládli a získali viaceré pochvaly za mimoriadnu disciplínu a slušnosť. Veríme, že situácia v roku 2023 nám bude priaznivo naklonená a historické exkurzie budeme môcť ešte rozšíriť.

     • Deň otvorených dverí

      Dňa 7. decembra sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl a ich rodičov . V priebehu dňa si záujemci o štúdium mali možnosť prezrieť nielen priestory školy, ale si aj vyskúšať praktické vyučovanie, riešenie rôznych úloh či experimenty. Vyučujúcim pomáhali šikovní žiaci našej školy, za čo by sme sa im chceli touto cestou poďakovať. Veríme, že návšteva našej školy žiakmi ZŠ bude nápomocná pri ich rozhodovaní sa, kam ďalej, a že sa s viacerými z nich v budúcom školskom roku aj stretneme.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 1. 2. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje