• Fajčiť alebo nefajčiť? To je otázka ...
    • Fajčiť alebo nefajčiť? To je otázka ...

    • 20.02.2020 08:36
    • Na hodine biológie sme v rámci overovania metodík realizovali so žiakmi tercie televíznu reláciu, ktorá sa venovala téme ZDRAVIE: Čo poškodzuje našu dýchaciu sústavu?  Zo žiakov sa stali špecialisti: športovci -  lekári, psychológovia, pľúcni špecialisti, toxikológovia, prezidenti Národnej koalície pre kontrolu tabaku v SR. Nechýbali ani výnimoční žiaci, ktorí svojim plagátom a aktivitami zvíťazili v celoslovenskom kole súťaže Zdravý život a moderátori, ktorí nás televíznou reláciou sprevádzali.

    • viac
    • Čo sa deje s potravou v našom tele?
    • Čo sa deje s potravou v našom tele?

    • 20.02.2020 08:34
    • Metodika, ktorú sme ralizovali so žiakmi tercie, je zameraná na uvedomenie si významu tráviacej sústavy  v súvislosti s obehovou a dýchacou sústavou. Význam potravy žiaci prestanú vnímať len z pohľadu udržania života organizmu.  Pomocou animácií a realizáciu pokusu si žiaci uvedomili procesy trávenia a vstrebávania živín, procesy premeny látok a energie, význam obehovej sústavy pri vstrebávaní živín, význam dýchacej sústave pri premene látok v ľudskom organizme.

    • viac
    • Veda v meste
    • Veda v meste

    • 16.12.2019 11:53
    • Žiaci tercie, kvarty a kvinty sa 11.12.2019 v rámci projektu IT Akadémia v spolupráci s Katedrou informatiky FPV UMB, zúčastnili aktivity Veda v meste.
    • viac
    • POSKLADAJ SI SVOJU KOSTRU
    • POSKLADAJ SI SVOJU KOSTRU

    • 15.12.2019 20:41
    • V triede tercia sme overovali metodiku Poskladaj si svoju kostru v rámci témy Kostra a oporná sústava človeka.

    • viac
    • Ako rastú listy?
    • Ako rastú listy?

    • 15.12.2019 20:39
    • Metodika  Ako rastú listy?, ktorú sme overovali so žiakmi  z tried sexta a II.A , sa zaoberá morfológiou a anatómiou listu rastlín.

    • viac