• Zoznam členov Rady školy pri Gymnáziu Jána Chalupku v Brezne

    •  

     Titl., priezvisko, meno

     predseda (zástupca zriaďovateľa)

     Mgr. Martin Juhaniak

     juhaniak.brezno@gmail.com

     0910996020

     zvolení zástupcovia:

      

     pedagogickí zamestnanci

     Mgr. Miroslav Grexa

      

     PaedDr. Jana Chlebušová

     ostatní zamestnanci

     Anna Grisniková 

     zástupcovia rodičov

     mjr.Ing. Václav Riapoš

      

     Mgr. Andrea Fillová

      

     JUDr. Ľuboslav Čižmár

     zástupca žiakov

     Roman Gáll

     delegovaní zástupcovia za BBSK:

      

      

     Mgr.  Imrich Kováč

      

     Ing. Alena Pišová

      

     Ing. Miroslav Fašang

      

     Mgr. Martin Juhaniak