• Publikácia na stiahnutie

        • Sme škola, ktorá vznikla pred trištvrtestoročím. V budove tejto školy, tu v našom gymnáziu, sa začali odvíjať životné príbehy mnohých známych i menej známych ľudí. Za 75 rokov svojej existencie brány našej školy opustilo okolo 8000 absolventov. Stali sa lekármi, vedcami, učiteľmi, redaktormi, hercami, športovcami, odborníkmi, prezidentmi – a vlastne - to je jedno kým. Ale hlavne stali sa z nich poctiví a slušne vychovaní ľudia. A to nás teší a povzbudzuje do ďalšej práce – aj do ďalších 75 rokov.

          Publikácia vznikla v školskom roku 2013/2014 - roku 75.výročia vzniku školy za finančnej pomoci Nadácie Orange.