• Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

    • Naša škola sa už 13 rokov zapája do projektu EUROSCOLA. V jesennom období, keď projekt prebieha a koncom kalendárneho roka, keď  finišuje,  znamená množstvo práce, aby výsledok bol čo najlepší a prínosný pre všetkých zúčastnených.

     Začiatkom školského roka 2017/2018 sme sa zapojili do

              vzdelávacieho programu  Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

                                       Prečo?

     Dnešná stredoškolská mládež vyrastá v Európskej únii. Čas pred ňou si nemôže pamätať. Je však dôležité, aby hlbšie porozumela tomu, prečo sa aj Slovenská republika začlenila do Európskej Únie a prečo Európska únia vôbec vznikla. Európsky parlament ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie pripravil vzdelávací program pre stredné školy Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School - EPAS). Jeho cieľom je

     • zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii,
     • podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019.

      Európsky parlament je jediným nadnárodným zhromaždením s rozhodovacími právomocami, ktorého členovia a členky sú priamo volení a volené v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Vzdelávací program EPAS sa v období rokov 2017-2019 uskutočuje aj na Slovensku a môže sa do neho zapojiť približne 50 stredných škôl. Je to príležitosť spoznať lepšie európsky hodnotový priestor, prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju, získať prestíž Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu a zároveň niekoľko zaujímavých ocenení.

      Je život v Únii zaujímavý a vzrušujúci? Je život v iných častiach sveta lepší? Rozmýšľajme o Európskej únii v súvislostiach! Ako ovplyvňuje naše životy? Po Európskej únii môžeme dnes cestovať bez prekážok, veď od roku 2007 pre nás neexistujú vnútorné hranice medzi jej štátmi. Cestujme však po nej aj v čase! Ako to bolo predtým, než sme do Európskej únie vstúpili? Ako to bolo predtým, než Európska únia vôbec vznikla? A ako to bude o desať, o dvadsať rokov? Svet sa rýchlo mení. Skúsme sa vžiť do roly tých, ktorí rozhodujú, a skúsme naprojektovať budúcnosť Európskej únie a Slovenska v nej tak, aby sme my a nasledujúce generácie žili naďalej v mieri, slobode, bezpečí a v udržateľnom ekonomickom, sociálnom, kultúrnom a ekologickom prostredí!

     Výhodou programu EPAS je, že môže prebiehať pokojnejším tempom a jeho aktivity a činnosti sú rozložené počas celého školského roka.

     Našu prácu v EPAS-e sme začali koncom septembra 2017 výberom skupiny. Bolo to dosť náročné, pretože záujemcov bolo dosť. V tomto čase v škole prebiehalo viac projektov a tak sme sa snažili sily i čas žiakov rozložiť na všetky ponúkané aktivity.

     Učitelia – facilitátori aktivít – senior ambasádori  EPAS

     • PhDr. Jakubčová Danka, učiteľka (SJL-FRJ)
     • Ing. Šteňová Jana, zástupkyňa riaditeľa školy, (INF)

     Žiaci – junior ambasádori

     • Mária Nemčáková – septima
     • Júlia Výbošťoková – 3.A
     • Gabriela Špirková – 3.A
     • Sára Daxnerová – 3.A
     •  Zuzana Lukáčová – 2.A
     • Júlia Piliarová – 2.A
     • Oliver Martinec – 2.A
     • Vladimíra Balohová – 1.A
     • Veronika Borloková – 1.A
     • Veronika Cabanová – 1.A
     • Adriana Čupková – 1.A
     • Jozef Kováč – 1.A
     • Erik Krupa – 1.A
     • Simona Kubandová – 1.A
     • David Kuchár – 1.A
     • Andrej Lukáč – 1.A
     • Marianna Melková – 1.A
     • Nina Mišániová – 1.A
     • Viktória Oravkinová – 1.A
     • Martin Patin – 1.A
     • Daniela Petrovská – 1.A
     • Matej Potančok – 1.A
     • Sára Soliarová – 1. A
     • Ema Stanková – 1. A
     • Denisa Šmelková – 1.A
     • Alžbeta Šneková – 1.A
     • Diana Zúrová – 1.A

      

     Medzi ambasádorov sme teda spoločným uznesením zaradili starších, skúsenejších euroscolákov a k nim sme priradili najmladších – prvákov.

     Počas školského roka sme sa stretávali pomerne pravidelne – raz za 3 týždne a pracovali s výbornými materiálmi, ktoré nám poskytla Academia Istropolitana Nova a Európsky parlament – Styčná kancelária na Slovensku. Okrem toho nám poskytli aj množstvo internetových odkazov, z ktorých sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií.

     Traja najskúsenejší z nás – tretiačky Julka, Sára a Gabika sa zúčastnili regionálneho kola súťaže Mladý Európan, v ktorej im chýbalo naozaj len zrnko šťastia, a boli by ju vyhrali. Po prvom kole boli prvé a za konečné tretie miesto sa naozaj nemusia hanbiť. Ich pekné umiestnenie bolo výsledkom ich usilovného štúdia a používania materiálov, ktoré nám poskytli vyhlasovatelia projektu.

     Dve druháčky – Zuzka a Julka  sa každý prvý štvrtok v mesiaci venovali našim dôchodcom, spolu 10-krát. Túto aktivitu sme začali v Euroscole pred šiestimi rokmi, keď rok 2012 bol vyhlásený ako rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Vtedy sme začali aktívne spolupracovať s Denným centrom seniorov v Brezne. Dôchodcovia začali chodiť k nám do školy, stretávajú sa so žiakmi, ktorí  ich učia pracovať s počítačmi. Tejto aktivite sme zostali verní a sú to milé stretnutia, na ktoré sa tešia obe strany. Počítače, ktoré dôchodcovia používajú pri výučbe boli financované z fondov EU.

     Junior – ambasádori aktívne pripravovali aj 2 odbery krvi v našej škole. Aj táto aktivita je dlhodobým pokračovaním toho, čo začali euroškoláci v roku 2011 počas Európskeho roka dobrovoľníckej práce. Organizátori tejto humánnej akcie musia nájsť a o potrebe darcovstva presvedčiť starších žiakov (18 +), starších priateľov alebo/aj rodičov. V oboch termínoch sa to podarilo viac ako 70-krát.

     V novembri 2017 sme zorganizovali besedu s návštevníkmi Európskeho parlamentu v Strasburgu – našimi žiačkami – Euroscoláčkami. Zúčastnili sa jej Julka, Sára, Gabika z 3. A a Majka zo septimy a prváci – junior ambasádori.  Bolo to pekné stretnutie, plné spomienok a fotografií z nezabudnuteľného dňa. Najkrajšie bolo vyjadrenie jednej z euroscoláčok – „keď som vošla do sály, ktorú som poznala z televíznych prenosov, celú ma zaplavila hrdosť na to, že patrím do tohto spoločenstva ľudí, ktorí ma obklopujú, usmievajú sa na mňa a napriek tomu, že z každej strany počujem neznáme či nové slová, som tu doma, medzi svojimi.“

     13. februára 2018 do našej školy prišiel známy moderátor Štefan Hríb spolu s veľvyslancom SR v Maďarsku, pánom Káčerom. Stretli sme sa s ním na besede, ktorej hlavným motívom bola Európska únia a naše členstvo v nej, tiež aj problematika NATO. Beseda bola veľmi zaujímavá, dozvedeli sme sa množstvo nových informácií. Prínos tohto stretnutia vidíme aj v tom, že hoci sa našlo viac poslucháčov, ktorí nezdieľali rovnaké idey ako naši hostia, mohli sa s nimi o svojich názoroch porozprávať. Takéto stretnutia sú určite užitočné a prínosné.

     11. mája 2018 bol v našej škole projektový deň. Jeho súčasťou boli aj stretnutia našich juniorambasádorov, ktorí sa rozišli do všetkých tried školy a zisťovali, čo si naši žiaci spájajú s pojmom Európska únia / Európsky parlament. Odpovede boli rôzne a na záver sme si urobili resumé pre nás. Kým naši najmladší žiaci – prima až kvarta – najviac spomínali zjednodušené cestovanie a telefonovanie, ktoré výrazne zlacnelo po viacerých zásahoch Európskeho parlamentu, pri starších žiakoch zazneli odpovede – možnosť stredoškolského i vysokoškolského štúdia v štátoch EU, bezpečnosť, hospodárska spolupráca, pomoc v podobe eurofondov. Boli sme prekvapení, že napriek tomu, že 8. máj znamená aj koniec 2. svetovej vojny, temer nikto si nespomenul, že obrovským (ak nie najväčším) prínosom EU je MIER na našom kontinente, ktorý je tu vďaka existencii EU. Keď sme to našim priateľom pripomenuli, všetci nám dali za pravdu.

     Juniorambasádori urobili v škole niekoľko násteniek s tematikou EU.

     Bolo vyrobených niekoľko didaktických testov s tématikou EU, ktoré budú k dispozícii všetkým žiakom školy.

      

     Rovno na Deň detí sme dostali darček - do školy medzi nás prišiel absolvent nášho gymnázia - dnes zamestnanec Európskeho ministerstva zahraničných vecí EÚ v Bruseli - Matúš Huťka. (Bol taký milý a priateľský, že sa nám ťažko píše pán https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa5/1.5/16/1f642.png:)) Strávili sme s ním veľmi zaujímavé chvíle. Porozprával nám, ako sa na terajšiu pozíciu dostal, o živote v zahraničí, o práci v štruktúrach EÚ, o Erasme. Najkrajším posolstvom pre nás boli jeho povzbudivé slová, že ak človek chce, dokáže urobiť temer všetko. Prisľúbil nám, že sa k nám určite vráti, aby sme pokračovali v rozbehnutej diskusii. Ďakujeme, Matúš, šťastnú cestu do Bruselu, a nezabudni na nás.

     Výhodou Projektu EPAS je, že sa nemusí skončiť. Všetci žijeme v Európskej únii a je v našom záujme, aby sme poznali, ako funguje, a spolupodieľali sa na všetkom, čo môžeme ovplyvniť alebo zmeniť k lepšiemu.

     Pre nás teda koniec školského roka neznamená koniec projektu.

     My pokračujeme....