Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 51/2023/1 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 141 167,20 s DPH 18.01.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 24.01.2023
Zmluva 28/2023/FF UMB - PP Zmluva o spolupráci s DPH 12.01.2023 UMB - Banská Bystrica Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 18.01.2023
VO: Súhrnná správa Kvartálna správa II/2022 tovary a služby s DPH 31.12.2022 Gymnázium Jána Chalupku 31.12.2022
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zmluvách II./2022 zemný plyn, elektrická energia bez DPH 31.12.2022 Gymnázium Jána Chalupku 31.12.2022
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou II/2022 notebooky, interaktívne tabule, projektory, skrinky na notebooky 21 864.00 bez DPH 31.12.2022 Gymnázium Jána Chalupku 31.12.2022
Zmluva 576/2022/1 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 30.12.2022 Magna Energia a.s Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 10.01.2023
Zmluva 577/2022/1 Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu s DPH 22.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel a.s Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 10.01.2023
Zmluva 538/2022/1 Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA a VTA 570,00 bez DPH 21.11.2022 Davital s.r.o Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 25.11.2022
Zmluva 469/2022/1 Zmluva o spolupráci a licencia pre DOFE s DPH 30.09.2022 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko o.z Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 03.10.2022
Zmluva 326/2022/1 Zmluva o dielo 17 982,00 s DPH 20.06.2022 Jozef Tokár - Stavomontáže Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 21.06.2022
Zmluva 149/2022/4 Študentský časopis s DPH 08.04.2022 Komensky Viral, s.r.o Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 08.04.2022
Zmluva 136/2022/1 Zmluva o poskytovaní služieb 3 427,00 s DPH 14.03.2022 STIV Čertovica s.r.o Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 25.03.2022
Zmluva 0071/2022 Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku s DPH 09.03.2022 Magna Energia a.s Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 15.03.2022
Zmluva 78/2022/1 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve na zabezpečenie dodávky zariadenia a učebných materiálov v rámci projektu Učíme pre život - učíme v súvislostiach s DPH 21.02.2022 Knihy pre každého s.r.o Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 25.02.2022
Zmluva 77/2022/1 Zmluva o poskytnutí služieb 3 352,50 s DPH 18.02.2022 DonDon, s.r.o Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslava Glembek riaditeľ školy 02.03.2022
Zmluva 79/2022/1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku 141 167,20 s DPH 09.02.2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 28.02.2022
Zmluva 44/2022/1 Kúpna zmluva č. na zabezpečenie dodávky zariadenia a učebných materiálov 1 156,25 s DPH 26.01.2022 Knihy pre každého s.r.o Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 26.01.2022
Zmluva 11/2022/1 Kúpna zmluva č. na zabezpečenie dodávky zariadenia a učebných materiálov 2 092,20 s DPH 18.01.2022 PMS Delta s.r.o Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 20.01.2022
Zmluva 15/2022 Zmluva o spolupráci - Pedagogická prax s DPH 17.01.2022 Univerzita Mateja Bela Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 25.01.2022
Zmluva 15/2022 Zmluva o spolupráci s DPH 10.01.2022 Univerzita Mateja Bela Gymnázium Jána Chalupku PhDr. Miroslav Glembek riaditeľ školy 17.01.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/501