• Olympiáda v anglickom jazyku

     • S potešením Vám oznamujeme, že napriek náročným podmienkam štúdia naši šikovní žiaci obsadili v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku v štyroch kategóriách 3 prvé a jedno druhé miesto! Srdečne blahoželáme najmä Liliane Tkáčikovej z prímy, Samuelovi Kovalčíkovi z kvarty a Anete Potkányovej zo sexty, ktorí budú náš okres reprezentovať v krajskom kole. Vďaka patrí aj Vande Jourovej z oktávy, ktorá skončila na druhom mieste v najvyššej kategórii 2B. Ďakujeme Vám za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v krajskom kole.            

      PK ANJ

     • IT Čajovňa

     • IT Akadémia pozýva žiakov do online IT Čajovní na rôzne aktuálne IT témy s lektormi z IT praxe.

      Zúčastniť sa môžu len prihlásení žiaci (QR kód pre prihlásenie na jednotlivých plagátoch).

     • Oznam nielen pre maturantov.

     •  Pozvánka na Gaudeamus on-line prednáškové dni

      Gaudeamus 2020

      Organizátori pozývajú študentov na Gaudeamus on-line prednáškové dni,

      ktoré pripravili ako čiastočnú náhradu zrušených jesenných podujatí Gaudeamus.

      Prednáškové dni prebehnú v termínoch: 3., 4., 10. a 11. novembra 2020.

      Aktuálny program prednášok nájdete tu https://sk.gaudeamus.cz/e-roadshow.

       

      Prednášky budú podľa programu naživo vysielané na Youtube kanál a

      Facebookový profil "Gaudeamus – veletrh vzdělávání".

      Po skončení prednáškových dní budú na Youtube kanáli a www.gaudeamus-sk.sk

       k dispozícii záznamy prednášok pre neskoršie pozretie.

       

      Priame odkazy na profily:

       

      Na prednáškach sa dozviete aktuálne informácie k ponuke pomaturitného štúdia,

      podmienkach prijímacieho konania  a mnoho ďalšieho.

       

       

       

       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

     • 2 % z dane môžete ešte stále darovať

     • Milí rodičia a priatelia našej školy!

       

      Ak ste v tomto roku do konca apríla nestihli poukázať 2 % zo zaplatenej dane Združeniu rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu Jána Chalupku v Brezne, môžete tak ešte urobiť, pretože z dôvodu zákona Lex Korona boli tohtoročné termíny v daňovej oblasti výnimočne posunuté.

      Ak ste boli v roku 2019 zamestnancom, môžete podať na daňový úrad „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka" ešte do 30.novembra 2020.

      Ak budete podávať riadne priznanie k dani z príjmov za rok 2019, môžete vyplniť  v priznaní časť týkajúcu sa poukázania podielu zaplatenej dane a poslať to do 2.novembra 2020.

      Podrobnejší postup:

       

      Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

      1. Do 31.10.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
      3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
      5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

       Obchodné meno alebo názov:Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu Jána Chalupku v Brezne

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Štúrova 13, 97701 Brezno

       Právna forma:Občianske združenie

       Identifikačné číslo (IČO/SID):37948342

      6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. novembra 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      Podávate si daňové priznanie sami?

       

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
      3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 
      4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

       Obchodné meno alebo názov:Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu Jána Chalupku v Brezne

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Štúrova 13, 97701 Brezno

       Právna forma:Občianske združenie

       Identifikačné číslo (IČO/SID):37948342

      5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania              (do 2.novembra 2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      Ďakujeme pekne za priazeň.

     • Oranžová fáza

     • Na základe rozhodnutia RUVZ  je trieda kvarta v karanténe do 23.10.2020. Vyučovanie bude realizované dištančným spôsobom.

      Je dôležité, aby žiaci   veľmi prísne obmedzili sociálne kontakty, udržiavali si aj v domácnosti čo najväčší odstup, starostlivo dodržiavali nosenie rúšok, odstup a dezinfekciu rúk. V prípade podozrenia na ochorenie, kontaktujte svojho lekára a oznámte túto skutočnosť triednemu učiteľovi.

     • Oznam pre stravníkov na HA

     • Žiaci, ktorí sa stravujú na HA si môžu balenú stravu prevziať v čase od 11.00 do 14.30. Tí ktorí sa nechcú stravovať sa musia z obedov odhlásiť. Platí to pre žiakov štvorročného aj osemročného štúdia.

     • Oznam

     • Oznam k vzdelávaniu od 13.10.2020:

      triedy prima - kvarta nastúpia do školy, žiaci sa preukážu vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom, ostatné triedy sa učia dištančne.

      Pri prezenčnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia.13.10. platí náhradný rozvrh pre primu až kvartu.

      Od 14.10. sa prima až kvarta učí podľa rozvrhu zverejneného na EduPage.

      Rozvrh dištančného vzdelávania bude upresnený v najbližších dňoch. Mal by korešpondovať s rozvrhom dnes zverejneným v EduPage. Učitelia Vám oznámia, ktoré hodiny budú realizované online.

      Žiaci, ktorí sa stravujú na Hotelovej akadémii si môžu prevziať balenú stravu, ak sa nechcú stravovať, musia sa odhlásiť (platí pre stravníkov na prezenčnom aj dištančnom vzdelávaní).

      Žiaci, ktorí sa stravujú na SOŠ TaS budú kontaktovaní vedúcou ŠJ.


      Ing. Šteňová, zástupkyňa riaditeľa

      nahradny_rozvrh(3).pdf

     • Prerušenie vyučovania

     • Na základe Rozhodnutia RÚVZ v Banskej Bystrici sa prerurušuje vyučovanie v dňoch 9. a  12. 10.2020. Žiaci nastúpia do školy v utorok 13.10.2020. Žiaci sú  povinní dodržiavať podmienky domácej izolácie.

      Pri nástupe do školy 13.10.2020 sa žiak preukáže zákonným zástupcom podpísaným prehlásením o bezinfekčnosti vyhlasenie(1).pdf


      PhDr. Miroslav Glembek

      riaditeľ školy

     • Oznam

     • Vzhľadom na to, že na našej škole narástol počet pozitívne testovaných žiakov na COVID-19 (máme momentálne 8 aktívnych prípadov),škola prechádza do červenej fázy. RÚVZ nariaďuje mimoriadne prerušenie vyučovania dňa 9.10.2020. Žiaci sú povinní riešiť úlohy zadané učiteľmi cez EduPage. 

      Je však dôležité, aby žiaci   veľmi prísne obmedzili sociálne kontakty, udržiavali si aj v domácnosti čo najväčší odstup, starostlivo dodržiavali nosenie rúšok, odstup a dezinfekciu rúk. V prípade podozrenia na ochorenie, kontaktujte svojho lekára a oznámte túto skutočnosť triednemu učiteľovi.

      Vyhláste sa aj z obedov na HA a SOŠ TaS.

      O ďalšom postupe Vás budeme informovať zajtra t.j. 9.10.2020.

       

      PhDr. Miroslav Glembek

      riaditeľ školy

     • Oznam

     • Vzľadom na to, že na našej škole bol pozitívne testovaný na COVID-19 jeden žiak, RÚVZ nariaďuje povinnú 10 dňovú karanténu od posledného kontaktu s pozitívne testovanou osobou v triede sekunda a prerušuje v tejto triede vyučovanie do 11.10.2020. Vyučovanie v tejto triede je realizované dištančne. Žiaci nastúpia naspäť do školy 12.10.2020.

      Všetky ostatné triedy sa učia, trieda kvarta v ktorej bolo prerušené vyučovanie sa od 5.10. už učí prezenčne.

      Škola sa  riadi sa pokynmi RÚVZ v Banskej Bystrici  a pokynmi zriaďovateľa.

      Bližšie pokyny zašle rodičom triedy sekunda triedny učiteľ cez EduPage.

       

      PhDr. Miroslav Glembek

      riaditeľ školy

     • OZNAM

     • Vzľadom na to, že na našej škole bol pozitívne testovaný na COVID-19 jeden žiak, RÚVZ nariaďuje povinnú karanténu v jednej triede a prerušuje v tejto triede vyučovanie do 4.10.2020. Vyučovanie v tejto triede je realizované dištančne.

      Škola prechádza do oranžovej fázy pandemického plánu a riadi sa pokynmi RÚVZ v Banskej Bystrici.

      PhDr. Miroslav Glembek

      riaditeľ školy

       

    • Informácie pre prvákov a primanov
     • Informácie pre prvákov a primanov

     • Školský  rok začne 2. septembra 2020 o 7.45 hod. Žiaci sa sústredia na školskom dvore a  budú rozdelení do tried, zoznámia sa s triednymi učiteľmi, dostanú rozvrh. Triedni učitelia im odpovedia na všetky otázky - vyučovací proces, školský poriadok, organizácia šk. roka, možnosti stravovania, preukazy ISIC a t.ď. Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní je potrebné rešpektovať Manuál. Žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka predkladá vyplnený zdravotny_dotaznik.pdf pred prvým nástupom do školy. Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlasenie.pdf o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Obidve tlačivá je potrebné priniesť podpísané zákonným zástupcom 2.9. Ak nemáte možnosť tlačivá si vytlačiť, nájdete ich v schránke tlačivá pred budovou školy.

       

     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • Školský rok 2020/2021 sa začne v stredu 2.septembra 2020. MŠVVaŠ zverejnilo pokyny - Manuál opatrení pre školy a školské zariadeniaCieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.  

      Zákonný zástupca žiaka pri nástupe do školy: 

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednejškoly a pri odchode žiaka zo strednejškoly (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Predkladá pri prvom nástupe  do školy čestné prehlásenie  zdravotny_dotaznik.pdf alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie vyhlasenie.pdf Prehlásenie je potrebné priniesť podpísané 2.9. do školy, tlačivo si vytlačte, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na sekretariáte v čase od 8.00-13.00. Obidve tlačivá je potrebné priniesť podpísané zákonným zástupcom/plnoletým žiakom dňa 2.9.2020. Ak nemáte možnosť tlačivá si vytlačiť, nájdete ich v schránke tlačivá pred budovou školy.
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.
      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

       

       

     • Výsledky prijímacích skúšok do osemročného gymnázia

     • V súbore vysledky(1).pdf sa nachádzajú výsledky prijímacích skúšok do osemročného gymnázia. Uchádzačom, ktorí boli úspešní, blahoželáme!!! V najbližších dňoch zákonným zástupcom doručíme rozhodnutie o prijatí (poštou a aj cez EduPage). 

      Záväzné potvrdenie povrdenieprima.pdf o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu skola@gymbrezno.edu.sk, poštou na adresu strednej školy alebo vhodením do schránky školy.

     • 2.kolo prijímacích skúšok - štvorročné štúdium

     • Riaditeľ školy oznamuje, že v škole sa uskutoční  prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre štvorročné štúdium (druhé kolo). Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na štúdium na našej škole - poštou, osobne, cez EduPage alebo mailom na adresu skola@gymbrezno.edu.sk. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020

      Bližšie informácie: 0903 537 513